בית הספר
לעיצוב האנושי בישראל

קורסים דיגיטליים

1

הקורסים הדיגיטליים שלנו

בית הספר לעיצוב האנושי בישראל מציע קורסים דיגיטליים מקצועיים, יחידים מסוגם בעברית מבחינת האורך, רמת הפירוט והיקף החומרים

Level 2

מבנה המפה: סוגי אנרגיה, ששת הקווים, מודע ולא מודע

800 ש"ח

למידה של אבני הבניין המהותיות עליהן מבוססת מערכת העיצוב האנושי, ופיתוח יכולות ניתוח המפה

Level 3

ערוצים, פרופילים, העמקה ב-9 המרכזים ועוד

900 ש"ח

השלב השלישי בלמידת מבנה המפה לעומק, ואיתו מגיעים לרמה משמעותית של יכולת הבנת וניתוח מפה.

מבצע! שני הקורסים (level 2+3) במחיר 1450 ש"ח

במקום 1700 ש"ח
לרוכשים את שניהם יחד

הרצאה: מוטציה 2027

300 ש"ח

על השינוי הגדול בו אנחנו נמצאים: תהליך המוטציה (שינוי גנטי) שמבשיל עכשיו ויגיע לכלל מימוש ב-2027

ששת הקווים -
מבנה ההקסגרמה

200 ש"ח

המבנה הגנטי של כל שער מ64 השערים, המהווה  את בסיס הידע של העיצוב האנושי, ועליו מתבססים גם הפרופילים.