בית הספר
לעיצוב האנושי בישראל

אהבה עצמית

יום אחד התעורר ה"אחד" ורצה לרקוד טנגו (עם עצמו). הוא יצא למצוא בת זוג…
הרבה שנים אח"כ, באחת מפינות היקום הקסום, התעורר פרוג'קטור וגילה לתדהמתו שכדי לאהוב
את עצמו הוא צריך שיבחינו בו ויזמינו אותו לאהוב את עצמו. הוא רק יכול להיות הוא-עצמו.
התבוננתי במפת הגוף כדי לראות מה היא מספרת על אהבה עצמית;

התופעה של אהבה עצמית היא אחת מהמורכבות ביותר במפת הגוף.

הכתובת במפת הגוף היא שער 10 במרכז הג'י. אחד מארבעת השערים של צלב "מיכל האהבה"
שבג'י. זוהי המגנטיות הפלאית שמחזיקה אותנו באשליית הזהות הנפרדת, ומחברת אותנו לשלם.
וכאן אנחנו מוצאים אהבה עצמית. שער 10 מבטא את המגנטיות הזאת כאהבה עצמית.
הוא השער המורכב ביותר במרכז הג'י! מתוכו יכולים להיווצר שלושה ערוצים.
שער 10 נקרא שער ההתנהגות של העצמי, והוא קובע את קוד ההתנהגות הבסיסי אשר מבטיח
אינטראקציה מוצלחת למרות הנסיבות! 
זוהי ה-פִּיָּה של הקנקן של "מיכל האהבה", דרכה נמזגת ההתנהגות שלנו שיכולה להתגשם כאהבה
עצמית.
בואו נִרְאֶה לֶמָה ה-פִּיָּה מתחברת כדי למזוג את ההתנהגות שלנו. איזה ערוצים מחברים אותה לחיים.
יֶשְׁנָם 3 אפשרויות.
קודם כל ה-פִּיָּה (שער 10) מתחברת למרכז הסקרל, לאנרגיית החיים בשער 34. אנרגיית החיים
מגיבה כאן אך ורק למה שמעצים את ההתנהגות שלה! זהו ערוץ מאוד אינדיבידואלי.
זהו גנרטור שבכל תגובה מעצים ומְמַרְכֵּז את עצמו בחייו, למרות הנסיבות (באמצעות תגובה סקרלית
ולא מנטלית).
ואז שער 10 מתחבר למרכז המודעות הראשוני והעתיק שלנו, לשער 57 במרכז הספלין, מרכז
המודעות הקיומית שלנו.
ההתנהגות שלנו חייבת להיות מודרכת על ידי האינטואיציה במרכז הספלין (57).
זהו ערוץ פרוג'טורי (10-57) שמדריך אותנו, כאשר הוא מוזמן, להתנהג בצורה שתבטיח את קיומנו.
זהו ערוץ הצורה המושלמת, התנהגות המושלמת.
זהו עיצוב של הישרדות. הישרדות אינדיבידואלית באמצעות התנהגות מושלמת (אינטואיטיבית).
ואז כל זה הולך לגרון כאשר שער 10 מתחבר אליו בשער 20, שער העכשיו. ההתנהגות יכולה
להתגשם בעכשיו, ונוצר ערוץ "ההתעוררות", 10-20, שהוא הקדום ביותר משלושת הערוצים
המיסטיים (19-49, 51-25).
האהבה המיסטית של שער 10 היא אהבת העצמי כפי שהוא, בעכשיו, זוהי עֵרוּת!
הפרדוקס הגדול כאן שזהו ערוץ פרוג'קטורי, זה אומר שהתעוררות היא משהו שאנחנו צרכים להיות
מוזמנים אליו, שמישהו יבחין ויזהה אותנו. אנחנו חלק מהשלם. התעוררות היא המחויבות להיות
אנחנו עצמנו (להתנהג "נכון"), ואז השלם מתחפש למישהו אחר שמבחין בנו ומזמין אותנו לרקוד טנגו
(עם עצמו).

לאהוב את עצמנו.
שער 10 אינו מאפשר חיבור מניפסטורי, איננו יכולים ליזום אהבה עצמית. גם אם אנחנו מניפסטורים.
כמניפסטורים אִם האימפקט שלנו מדויק, הוא חוזר אלינו כמו בומרנג, דרך מישהו אחר, ומזמין אותו
לאהוב את עצמנו.
איננו יכולים לנגוע ישירות באהבה עצמית…אהבה עצמית היא אהבת האחד. השלם מוצא אותנו
כאשר אנחנו מחויבים לעצמנו… במסע המיסטי.

דביר יצחקי

מאמרים נוספים: